Elk mens heeft gewoontes

“Een gewoonte is een handeling of een manier van doen die men gewend is uit te voeren. Men doet iets op de automatische piloot, er hoeft niet meer over nagedacht te worden. Zo kan het zijn dat men elke dag om zes uur het avondeten op tafel zet, een dagelijkse routine. Er zijn in het dagelijks leven verschillende handelingen die voor iemand een gewoonte zijn.”

Als casemanager van Sane Welzijn kom ik wekelijks, soms dagelijks in contact met verschillende mensen die in allerlei problemen verkeren. In verhouding met de jaren ’90 lijken de problemen nu veel meer geworden en tevens ook veel complexer dan toen. Onze huidige samenleving is inmiddels “multicultureel” te noemen en de problemen die we voornamelijk in de grote steden ervaren zijn dus ook van multiculturele aard. De oplossingen zouden dan van gelijke aard dienen te zijn.

Echter, wat alle mensen gemeen hebben, afkomstig zijnde van welke cultuur dan ook, zijn “gewoonten”, want die komen bij ons allemaal voor, ongeacht jouw afkomst en/of kleur. Ons leven is dan ook gebaseerd op gewoonten wat uiteindelijk een onzichtbare aansturingskracht is geworden in ons leven of wij er wel of niet bewust van zijn. 

Onze gewoonten zijn gebaseerd op de wijze hoe wij Denken => Besluiten => Handelen. Kort samengevat: 

“Onze gedachten bepalen onze beslissingen, onze beslissingen bepalen onze acties en onze acties worden uiteindelijk onze GEWOONTE!”

In de loop der jaren ben ik mij gaan afvragen of de hulp die wij aan de mensen aanbieden wel voldoende is, want hoe kan iemand 3x zijn huis kwijtraken, uit huis worden geplaatst en dakloos worden? Hoe komt iemand 2 à 3x terug in de schuldhulpverlening of in WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)? Hoe komt iemand constant in aanraking met de verkeerde mensen en daardoor weer in verkeerde abusieve relaties? 

Iemand heeft wel eens gezegd: “Ik geloof niet alles wat men zegt en ik geloof ook niet altijd de ervaringen die men beweert te hebben, maar ik geloof wel degelijk in PATRONEN!”

In navraag aan andere professionals hierover antwoordden ze bijna allemaal direct dat dit zeer herkenbaar is. Dus in mijn conclusie vraag ik mij af of wij de hulpverlening niet anders kunnen en moeten doen door niet alleen de takken van een boom te blijven snoeien, maar de wortels van de boom aan te pakken. Je kunt namelijk een boom afzagen, maar zolang de wortels aanwezig zijn zal die boom opnieuw gaan groeien!

Ons leven vandaag is het resultaat van onze houding en keuzes. En de realiteit die we morgen zullen ervaren, zal het resultaat zijn van de keuzes en acties die we vandaag nemen. 

“Eerst maken wij onze gewoontes, dan maken onze gewoontes ons.”

(Charles C. Noble)

 

Jimmy Ista
(Casemanager @ SANE Welzijn)

Reacties ( 0 )

    Laat een bericht achter

    Your email address will not be published. Required fields are marked *