Balans in het leven

Gezondheid / Relatie / Werk + Studie / Migratie

Is hollen door het leven de enige sport die u beoefent? Bent u op slaap dieet en doet u aan laptop- lunchen en multitasken in de hoop elke dag nog wat extra tijd te winnen? Is brandjes blussen uw specialiteit? Lijkt uw leven één langgerekt spitsuur en heeft u hierdoor het gevoel niet meer uzelf te kunnen zijn?

Wanneer u zich in bovenstaande situaties herkent is het goed u te beseffen: Je bent wat je doet! Door in gesprek te gaan over uw levensstijl, creëert u overzicht en zelfkennis om blijvende gedragsverandering te kunnen realiseren.

Maak en afspraak