Categorie: Gezondheid

E-health

E-health

Alvorens, tijdens of na uw behandeling kan uw psycholoog u vragen om ook via E-health aan de slag te gaan met uw psychische problematiek. Via een online omgeving krijgt u uitleg over uw problematiek, kunt u opdrachten doen, krijgt u filmpjes te zien van bv. een expert of lotgenoten, etc. E-health is een manier om uw behandeling te intensiveren en wellicht daarmee ook te versnellen.

Op uw eigen tijd en in uw eigen omgeving kunt u zodoende bezig zijn met uw herstelproces. U doet deze opdrachten in een beveiligde webomgeving. Alleen u en uw psycholoog kunnen uw vorderingen volgen. Ook is het zelfs mogelijk via deze omgeving contact te hebben met uw psycholoog over uw opdrachten.

Psychologenpraktijk Sane maakt gebruik van Therapieland. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een dergelijk traject kunt u dat bij uw psycholoog aangeven. Ook kan het zijn dat uw psycholoog u tijdens de behandeling wijst op de mogelijkheid om via E-health modules (een deel van) uw behandeling, opdrachten e.d. te doen. E-health modules zijn onder andere beschikbaar voor burn-out, depressie, ADHD, overspanning, angst, alcoholproblematiek, etc.

Procedure en werkwijze Psychologenpraktijk Sane

Inplannen eerste-  / intakegesprek

Wanneer u behandeling binnen onze praktijk wenst, dan kunt u een afspraak inplannen voor een 1e gesprek (intakegesprek). Dit kunt u telefonisch of via email (zie onze contactgegevens) doen of direct een afspraak inplannen in onze agenda (zie agendamodule). U krijgt dan per sms of email een bevestiging van de afspraak.

Wachttijd

Wij proberen altijd binnen 2 weken een intakegesprek in te plannen op de gewenste locatie. Als dit niet lukt dan kijken wij met u naar een locatie binnen Psychologenpraktijk Sane waar dit wel lukt.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen.

Intakegesprek

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin uw klachten in kaart worden gebracht en gekeken wordt op welke manier u het beste aan uw klachten kan werken. 
Sinds 2014 zijn we verplicht om nader te kijken naar uw klachten en te bepalen of deze binnen het DSM classificatie systeem vallen. Op basis daarvan wordt bepaald of de behandeling door uw zorgverzekeraar vergoedt kan worden of niet. 

Blijkt uit deze intakefase dat u voor uw hulpvraag bij ons niet op het juiste adres bent of klikt het niet, dan wordt het product “Onvolledig Traject” in rekening gebracht. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts, die u kan verwijzen naar een andere praktijk, de POH-GGZ, de Specialistische GGZ of een andere vorm van therapie.

Behandeling

Er is geen wachttijd voor de start van de behandeling. In het tweede gesprek wordt het behandelplan besproken en indien akkoord getekend, waarna de behandeling begint. Hoe lang de behandeling duurt (Kort-, Middel- of Intensief Traject) is afhankelijk van de ernst van de klachten. 

In de behandeling wordt in het algemeen gewerkt met technieken uit de cognitief gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Het doel van de behandeling is meer inzicht krijgen in wie u bent als persoon, hoe uw klachten zijn ontstaan en wat maakt dat ze in stand gehouden worden. Door middel van eenvoudige en doelgericht interventies wordt gekeken hoe u kunt leren omgaan met uw klachten, zodat ze hanteerbaar worden en op den duur verdwijnen. Deze interventies bieden we tevens via onze E-health programma’s aan waardoor u hiermee thuis aan de slag kunt.

Doordat de interventies die u aangereikt krijgt eenvoudig en makkelijk uitvoerbaar zijn, kun je ze ook op de langere termijn toepassen, waardoor langdurige therapie niet noodzakelijk is en u in de toekomst klachten zelf sneller herkent en op tijd maatregelen kunt nemen.

Soms zijn klachten echter hardnekkig en is langduriger behandeling toch gewenst. Psychologenpraktijk Sane werkt nauw samen met psychiaters en diverse tweedelijns instellingen, waardoor een vlotte doorstroom naar de 2e lijn bewerkstelligd kan worden.

Aanbod zorgprogramma’s

Zie hieronder het aanbod aan specialistische zorgprogramma’s die binnen Psychologenpraktijk Sane gevolgd kunnen worden:
Angst, traumaklachten, persoonlijkheidsstoornissen, depressie, somatoforme klachten, stemmingsklachten, verslavingsproblemen.
Voor de GGZ hanteren wij kwaliteitsstandaarden. Deze kunt u vinden op www.ggzstandaarden.nl
Voor informatie over de standaarden die geschreven is voor de cliënten kunt u vinden op www.thuisarts.nl

Meting behandeleffecten

Binnen Psychologenpraktijk Sane werken we toe naar een positief resultaat.

Ter bepaling van het behandeleffect maken we tevens gebruik van een korte vragenlijst (BSI). Deze vragenlijst inventariseert uw klachten op het moment dat u het invult. We zullen u vragen om deze vragenlijst in te vullen bij aanvang en bij afsluiting van de behandeling.

Communicatie met verwijzer

Bij toestemming wordt bericht naar de verwijzer (vaak de huisarts) gestuurd over de start en beëindiging van het behandeltraject. Omdat Psychologenpraktijk Sane zich in veel gevallen bevindt in gezondheidscentra, zijn de lijnen met de huisarts over het algemeen zeer kort. Er kan met uw toestemming snel overlegd worden over bijvoorbeeld medicatie, verloop van de behandeling, eventuele doorverwijzing, e.d.. De ervaring leert dat de meeste cliënten dit fijn vinden en hierbij gebaat zijn.

Na afsluiting zal uw dossier 15 jaar worden bewaard. Wilt u dat niet dan kunt u een verzoek tot vernietiging indienen. Bij verzekerde zorg, zullen er altijd (tot 15 jaar na afsluiting) delen van uw dossier bewaard blijven.

Maak en afspraak

Innerlijke kracht

Diverse vormen van angst, zoals faal en sociale angst, kunnen ons op diverse levensgebieden een gevoel van machteloosheid en onzekerheid geven. Hierdoor wordt het gaandeweg steeds moeilijker om in bepaalde levensgebieden verder te groeien.

Door cognitieve gedragstherapie kunnen de oorzaken van de angsten worden ontdekt en toegewerkt worden naar het vergroten van de innerlijke kracht. Wilt u ook sterk in het leven groeien? Neemt u dan een stap naar meer bewustwording door contact met ons op te nemen.

Maak en afspraak

 

Balans in het leven

Is hollen door het leven de enige sport die u beoefent? Bent u op slaap dieet en doet u aan laptop- lunchen en multitasken in de hoop elke dag nog wat extra tijd te winnen? Is brandjes blussen uw specialiteit? Lijkt uw leven één langgerekt spitsuur en heeft u hierdoor het gevoel niet meer uzelf te kunnen zijn?

Wanneer u zich in bovenstaande situaties herkent is het goed u te beseffen: Je bent wat je doet! Door in gesprek te gaan over uw levensstijl, creëert u overzicht en zelfkennis om blijvende gedragsverandering te kunnen realiseren.

Maak en afspraak

Patronen doorbreken

Soms stuiten mensen in hun leven herhaaldelijk op dezelfde problemen. Vaak hebben ze geen idee waarom ze telkens weer dezelfde verkeerde keuzes maken, last hebben van angstgevoelens of hun relaties zien mislukken. Hierdoor voelt men zich machteloos en weet niet wat te doen om de omstandigheden te veranderen.

In veel gevallen gaat het om patronen die het individu overstijgen en die onbewust van de ene generatie op de andere overgedragen worden. Wilt u deze patronen doorbreken en gaan voor gezonde verhoudingen? Maak dan een afspraak!

Maak en afspraak

Innerlijke rust

Soms hebben we het gevoel dat we onze innerlijke rust kwijt zijn of dat deze ons is ontnomen door bepaalde gebeurtenissen/ situaties in ons leven. Dit kan zich uiten in gevoelens van angst, somberheid, slapenloosheid en onzekerheid. Wij helpen u graag bij het hervinden van uw innerlijke rust.

Maak een afspraak