Verzekerde zorg


Prestatiecode               Omschrijving                               Tarief                  
180001                              Basis GGZ kort                            €  522,13
180002                              Basis GGZ Middel                     €  885,01
180003                              Basis GGZ Intensief                 € 1.434,96
180004                              Basis GGZ Chronisch              € 1.380,49
180005                              Onvolledig traject                     €  228,04

Elk van deze prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg, passend bij het cliëntprofiel.