Project E-Health | Persona's

Omschrijf een Persona

Beeld je een typische cliënt in en probeer kenmerken van deze persoon zo anoniem mogelijk te illustreren. Dus zonder de ware identiteit van de cliënt te onthullen.

Met een serie sterke persona’s, hebben we in een korte tijd een beter beeld van de denkbeeldige personen in onze doelgroep (klant / cliënt) waar wij onze dienstverlening op kunnen toespitsen.

1Persona | Basisgegevens
2Persona | Belevingswereld
3Jouw gegevens

Basisgegevens van jouw Persona


Probeer hier een toepasselijke naam te vinden welke de anonimiteit waarborgt van degene op wie dit persona mogelijk is gebaseerd.
Voer een nummer in van 18 tot 120.
Omschrijf de functie zo volledig mogelijk
Salarisbedrag periode