KOSTEN OVERZICHT


Psychologenpraktijk SANE heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland en met de gemeente Rotterdam. Psychologische hulp in de BGGZ wordt volledig vergoed uit de Basisverzekering. Houdt u wel rekening met de hoogte van uw eigen risico. De BGGZ kent vier zorgproducten: een kort, een middel, een intensief en een chronisch traject. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt u als cliënt binnen een van deze vier trajecten behandeld. Het geleverde traject wordt na afsluiten van de behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij de door ons gecontracteerde zorgverzekeraar waarbij u bij aanvang van de behandeling verzekerd was.

Verzekerde zorg

VERWIJSBRIEF VAN HUISARTS IS VEREIST

€ 0,-

Prestatiecode               Omschrijving                               Tarief                  
180001                              Basis GGZ kort                            €  522,13
180002                              Basis GGZ Middel                     €  885,01
180003                              Basis GGZ Intensief                 € 1.434,96
180004                              Basis GGZ Chronisch              € 1.380,49
180005                              Onvolledig traject                     €  228,04

Elk van deze prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg, passend bij het cliëntprofiel.

Onverzekerde zorg

GEEN VERWIJSBRIEF VEREIST

€ 90,-

De prestatie “OVP / consult” (€ 114,41) wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort. Hierdoor vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, ‘aanpassingsstoornissen’ en ‘werk- en relatieproblematiek’; de cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

Dit bedrag kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Informeer hierover bij uw zorgverzekering voordat de behandeling wordt gestart.

Wij sturen u dan een factuur die u- binnen 14 dagen- aan ons dient over te maken.