KOSTEN OVERZICHT


Psychologenpraktijk SANE heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland en met de gemeente Rotterdam. Psychologische hulp in de BGGZ wordt volledig vergoed uit de Basisverzekering. Houdt u wel rekening met de hoogte van uw eigen risico. De BGGZ kent vier zorgproducten: een kort, een middel, een intensief en een chronisch traject. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt u als cliënt binnen een van deze vier trajecten behandeld. Het geleverde traject wordt na afsluiten van de behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij de door ons gecontracteerde zorgverzekeraar waarbij u bij aanvang van de behandeling verzekerd was.

Per 1 januari 2022 wijzigt de bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg. Dit houdt in dat Psychologenpraktijk SANE verplicht is om alle lopende behandelingen op 31 december 2021 af te sluiten en de consulten te factureren bij de zorgverzekeraar. De consulten worden verrekend met het eigen risico van het betreffende kalenderjaar. Indien uw eigen risico over het 2021 nog niet was verbruikt zullen de consulten daarmee verrekend worden.

Uw behandeling kan in 2022 wel blijven doorgaan. De consulten die in 2022 volgen zullen vervolgens verrekend worden met het eigen risico van 2022. Hou hier rekening mee.

Verzekerde zorg

VERWIJSBRIEF VAN HUISARTS IS VEREIST

€ 0,-

Prestatiecode               Omschrijving                               Tarief                  
180001                              Basis GGZ kort                            €  522,13
180002                              Basis GGZ Middel                     €  885,01
180003                              Basis GGZ Intensief                 € 1.434,96
180004                              Basis GGZ Chronisch              € 1.380,49
180005                              Onvolledig traject                     €  228,04

Elk van deze prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg, passend bij het cliëntprofiel.

Onverzekerde zorg

GEEN VERWIJSBRIEF VEREIST

€ 90,-

De prestatie “OVP / consult” (€ 114,41) wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort. Hierdoor vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, ‘aanpassingsstoornissen’ en ‘werk- en relatieproblematiek’; de cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

Dit bedrag kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Informeer hierover bij uw zorgverzekering voordat de behandeling wordt gestart.

Wij sturen u dan een factuur die u- binnen 14 dagen- aan ons dient over te maken.

Los Consult / Coaching

GEEN VERWIJSBRIEF VEREIST

€ 90,-

INCLUSIEF ORIËNTEREND GESPREK
VAN 45 MIN

DUUR CONSULT:
45 Minuten Individueel
90 Minuten Partner-Relatie Gesprekken

Diagnostiek

PRIJS PER CONSULT

€ 75,-

VIA ZORGVERZEKERAAR:
VOLLEDIG VERGOED
‘HOUD REKENING MET EIGEN RISICO’

PARTICULIER:
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN