KLACHTENFORMULIER

Bent u ergens ontevreden over, of
heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek
naar een oplossing.


Wilt of kunt u de klacht niet
bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij,
dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een
externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze
zorg te helpen oplossen.

 

Heeft u uw klacht of onvrede
opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de
voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor

te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wilt u advies over hoe u om kunt
gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact
opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Geef uw klacht door met het
klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail
sturen aan [email protected].


Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal
Zorg u mee helpen. 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.


Vul het onderstaande klachtenformulier in om met ons in gesprek te gaan. Wij streven ernaar om binnen 48uur te reageren op uw bericht.