PROCEDURES EN WERKZIJZE Psychologenpraktijk Sane

Bij Psychologenpraktijk SANE zijn wij zo transparant mogelijk over de procedures en werkwijze die wij hanteren.

Inplannen eerste- / intakegesprek

Wanneer u behandeling binnen onze praktijk wenst, dan kunt u een afspraak inplannen voor een 1e gesprek (intakegesprek). Dit kunt u telefonisch of via email (zie onze contactgegevens) doen of direct een afspraak inplannen in onze agenda (zie agendamodule). U krijgt dan per sms of email een bevestiging van de afspraak.

Wachttijd

Wij proberen altijd binnen 2 weken een intakegesprek in te plannen op de gewenste locatie. Als dit niet lukt dan kijken wij met u naar een locatie binnen Psychologenpraktijk Sane waar dit wel lukt.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen.

Intakegesprek

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin uw klachten in kaart worden gebracht en gekeken wordt op welke manier u het beste aan uw klachten kan werken.
Sinds 2014 zijn we verplicht om nader te kijken naar uw klachten en te bepalen of deze binnen het DSM classificatie systeem vallen. Op basis daarvan wordt bepaald of de behandeling door uw zorgverzekeraar vergoedt kan worden of niet.

Blijkt uit deze intakefase dat u voor uw hulpvraag bij ons niet op het juiste adres bent of klikt het niet, dan wordt het product “Onvolledig Traject” in rekening gebracht. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts, die u kan verwijzen naar een andere praktijk, de POH-GGZ, de Specialistische GGZ of een andere vorm van therapie.

Behandeling

Er is geen wachttijd voor de start van de behandeling. In het tweede gesprek wordt het behandelplan besproken en indien akkoord getekend, waarna de behandeling begint. Hoe lang de behandeling duurt (Kort-, Middel- of Intensief Traject) is afhankelijk van de ernst van de klachten.

In de behandeling wordt in het algemeen gewerkt met technieken uit de cognitief gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Het doel van de behandeling is meer inzicht krijgen in wie u bent als persoon, hoe uw klachten zijn ontstaan en wat maakt dat ze in stand gehouden worden. Door middel van eenvoudige en doelgericht interventies wordt gekeken hoe u kunt leren omgaan met uw klachten, zodat ze hanteerbaar worden en op den duur verdwijnen. Deze interventies bieden we tevens via onze E-health programma’s aan waardoor u hiermee thuis aan de slag kunt.

Doordat de interventies die u aangereikt krijgt eenvoudig en makkelijk uitvoerbaar zijn, kun je ze ook op de langere termijn toepassen, waardoor langdurige therapie niet noodzakelijk is en u in de toekomst klachten zelf sneller herkent en op tijd maatregelen kunt nemen.

Soms zijn klachten echter hardnekkig en is langduriger behandeling toch gewenst. Psychologenpraktijk Sane werkt nauw samen met psychiaters en diverse tweedelijns instellingen, waardoor een vlotte doorstroom naar de 2e lijn bewerkstelligd kan worden.

Welke klachten?

Binnen Psychologenpraktijk Sane behandelen wij de volgende problematieken:

  • angststoornissen en trauma
  • stemmingsstoornissen
  • stoornissen in de impulsbeheersing
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • somatoforme stoornissen
  • pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Wij behandelen niet:

  • ADD, ADHD
  • Alcohol- of drugsafhankelijkheid
  • Schizofrenie
  • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

Als er sprake is van bovenstaande psychische klachten en stoornissen dan kunnen wij u niet goed helpen. We bekijken dan samen welke andere praktijk of instelling bij u past.

Betrokken omgeving

Wilt u een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat kan. Vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Het is wel wenselijk als u dit vooraf even overlegt. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

Aanbod zorgprogramma’s

Zie hieronder het aanbod aan specialistische zorgprogramma’s die binnen Psychologenpraktijk Sane gevolgd kunnen worden:
Angst, traumaklachten, persoonlijkheidsstoornissen, depressie, somatoforme klachten, stemmingsklachten, verslavingsproblemen.
Voor de GGZ hanteren wij kwaliteitsstandaarden. Deze kunt u vinden op www.ggzstandaarden.nl
Voor informatie over de standaarden die geschreven is voor de cliënten kunt u vinden op www.thuisarts.nl

Meting behandeleffecten

Binnen Psychologenpraktijk Sane werken we toe naar een positief resultaat.

Ter bepaling van het behandeleffect maken we tevens gebruik van een korte vragenlijst (BSI). Deze vragenlijst inventariseert uw klachten op het moment dat u het invult. We zullen u vragen om deze vragenlijst in te vullen bij aanvang en bij afsluiting van de behandeling.

Communicatie met verwijzer

Bij toestemming wordt bericht naar de verwijzer (vaak de huisarts) gestuurd over de start en beëindiging van het behandeltraject. Omdat Psychologenpraktijk Sane zich in veel gevallen bevindt in gezondheidscentra, zijn de lijnen met de huisarts over het algemeen zeer kort. Er kan met uw toestemming snel overlegd worden over bijvoorbeeld medicatie, verloop van de behandeling, eventuele doorverwijzing, e.d.. De ervaring leert dat de meeste cliënten dit fijn vinden en hierbij gebaat zijn.

Na afsluiting zal uw dossier 15 jaar worden bewaard. Wilt u dat niet dan kunt u een verzoek tot vernietiging indienen. Bij verzekerde zorg, zullen er altijd (tot 15 jaar na afsluiting) delen van uw dossier bewaard blijven.