SAMENWERKING

Huisarts

Met alle huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling.

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming.

Onze samenwerking met huisartsen en andere GGZ-aanbieders is vormgegeven conform de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA).

Psychotherapeut

Met de Psychotherapeut van Mental Support is een samenwerkingscontract. Wij vullen elkaar aan bij de BGGZ en SGGZ trajecten. Doordat we dat samenwerkingscontract hebben kunnen we snel schakelen en makkelijk overleggen.

Huisartsenpraktijk en gezondheidscentra Sane Psychologen zit gevestigd in de huisartsenpraktijken Dr. Chtatou en Medicina. Daarnaast zitten we nog in de gezondheidscentra Zorg op Noord en Laan op Zuid. Op die manier kan de consultatie makkelijk plaatsvinden tussen alle zorgverleners, denk aan huisartsen, Psychiaters, POH GGZ’ers, fysiotherapeuten en diëtistes makkelijk plaatsvinden.

Gemeente

De gemeente kan u op verschillende manieren helpen bij bijvoorbeeld het vinden van werk of andere dagbesteding, vraagstukken rondom uw woonsituatie of financiële vragen. Ons Sane Welzijn team heeft goed contact met verschillende gemeentes en weet waar u moet moet zijn als u met bepaalde vragen zit.

Coörperatie voor de vrijgevestigde GGZ

Sane Psychologen maakt onderdeel uit van coörperatie Psyzorg Hoflanden. Het is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde BIG-geregistreerde GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro) psychologen, werkzaam binnen de regio’s Haaglanden, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord. Zo zorgen we dat we ‘elkaar kennen’, waardoor we makkelijker kunnen overleggen. En we blijven op de hoogte van nieuwe initiatieven binnen de regio.

[pbutton url=”https://sanepsychologen.nl/agenda/” text=”Maak en afspraak” new_window=”no”]